Your browser does not support JavaScript!
分類清單
中央法規

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央法規

綜合法規.組織編制.員額管理
教師聘任.升等.敘薪.校教評會.資格審查
考試.任用
借調.兼職.兼課.鐘點費
服務.保障.申訴.性別平等
差勤.出國
訓練.進修
考核.獎懲
待遇.福利
公保.健保
退休、撫卹、照護
公務人員退休資遣撫卹法(本法除第7條第4項及第69條自公布日施行外,其餘條文自107.07.01施行)
公立學校教職員退休資遣撫卹條例(本條例除第8條第4項及第69條自公布日施行外,其餘條文自107.07.01施行)
法規查訽
勞動法規專區
公部門各業臨時人員適用勞基法宣導手冊
勞動基準法解釋令彙編